Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – ang. Corporate Social Responsibility) to według NORMY PN-ISO 26 000 – odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie które:
– przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa,
– uwzględnia oczekiwania interesariuszy,
– jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania,
– jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.

W Estate Polska głęboko wierzymy, że to co robimy ma ogromne znaczenie i sens dla naszych klientów, ale nie tylko. Uważamy, że nasz wpływ na społeczeństwo jest dużo większy. Tylko stała praca u podstaw przynosi wymierne efekty ekonomiczne oraz społeczne, dlatego od 2018 r. zarząd spółki Estate Polska postanowił przeznaczać zysk z każdej transakcji przeprowadzonej przez biuro na dofinansowanie 5 posiłków dla potrzebujących dzieci w ramach akcji PAJACYK.